Skip to content Skip to footer

મુંબઈ: આધુનિક ફેશન ઉદ્યોગમાં માધવ ફેશનને સીએમએઆઈ પ્રદર્શનીમાં પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યું છે. આ પુરસ્કાર માધવ ફેશનને આભાર અને પ્રશંસાની મળી છે.

આ પુરસ્કાર સીએમએઆઈ પ્રદર્શનીના અંગે આયોજિત કરાયેલા થયેલા છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં આ પુરસ્કાર ખાસ ગણાય છે જેથી માધવ ફેશનને મહત્વનો મળ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: સીએમએઆઈ પ્રદર્શનીમાં મુંબઈમાં માધવ ફેશનને આભાર અને પ્રશંસા આપવામાં આવ્યું

આ પુરસ્કાર માધવ ફેશનને ફેશન ઉદ્યોગની વિશેષ પહોંચ આપે છે. આ પુરસ્કાર ફેશન ઉદ્યોગની ઉન્નતિને પુષ્ટિ આપતું છે અને ફેશન ઉદ્યોગમાં પૂર્ણતાથી જાણી શકાય છે.

આધુનિક ફેશન ઉદ્યોગમાં માધવ ફેશન સૌથી વિશ્વસનીય બ્રાન્ડોમાં સેવાઓ પૂરી પાડનારી બ્રાન્ડો માં ગણાય છે. આ બ્રાન્ડ કુલ ગુણવત્તા ઉપજાવનાર છે અને તેના વસ્ત્રો પરંપરાગત અને આધુનિક સંયોજનની એક સારી મિશ્રણિત છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: સીએમએઆઈ પ્રદર્શનીમાં મુંબઈમાં માધવ ફેશનને આભાર અને પ્રશંસા આપવામાં આવ્યું

Leave a comment